Smart Home เหมาะกับผู้สูงอายุอย่างไร

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
old-with-smarthome

         ปัจจุบันหลายๆประเทศ รวมถึงประเทศไทย เริ่มเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) ทำให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆ ให้ตอบโจทย์การใช้งานสำหรับผู้สูงอายุมากขึ้น เช่น นาฬิกาที่สามารถตรวจจับการล้มของผู้ที่สวมใส่ได้ หรือกล้องที่จะคอยสอดส่องดูแลผู้สูงอายุเมื่อคุณไม่อยู่บ้าน เช่นเดียวกันกับ Smart Home ที่ได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยคำนึงถึงความปลอดภัย และความสะดวกสบายของผู้สูงอายุเป็นหลักผ่านการออกแบบการใช้งานที่ง่าย ไม่ซับซ้อน สามารถตอบตอบโจทย์ความต้องการของการใช้ Smart Home สำหรับผู้สูงอายุได้เป็นอย่างดี โดยคุณสามารถนำอุปกรณ์ต่างๆมาประยุกต์ใช้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงปัจจัยหลักๆที่สำคัญ คือ

        “ความสะดวกสบาย” Smart Home เข้ามาตอบโจทย์ความสะดวกสบายของผู้สูงอายุด้วยการที่ผู้สูงอายุสามารถควบคุมอุปกรณ์ทั้งหมดภายในบ้านผ่าน Smartphone เพียงเครื่องเดียวทำให้ผู้สูงอายุไม่จำเป็นต้องลุกไป เปิด-ปิด อุปกรณ์ต่างๆ เอง เช่น การ เปิด-ปิด ไฟ แอร์ พัดลม ม่าน หรือทีวี รวมไปถึงการตั้งค่าการทำงานของอุปกรณ์ให้ เปิด-ปิด ตามเวลาที่ตั้งค่าเอาไว้ หรือ การที่ผู้สูงอายุต้องการเรียกคนในครอบครัวก็สามารถเรียกผ่านอุปกรณ์ Smart Home ได้อย่างสะดวกสบาย
       “ความปลอดภัย” เป็นปัจจัยหลักที่สำคัญที่เข้ามามีบทบาทกับผู้สูงอายุ และเป็นสิ่งที่คนในครอบครัวต้องการให้ Smart Home เข้ามาช่วยมากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นความปลอดภัยจากการใช้ชีวิตประจำวันของผู้สูงอายุเอง เช่น การกดปุ่มฉุกเฉินเมื่อผู้สูงอายุลื่นล้ม โรคประจำตัวกำเริบ หรือเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์อื่นๆเกิดขึ้น เพื่อให้แจ้งเตือนไปยัง Smartphone ของบุคคลในครอบครัวได้ หรือแม้กระทั้งความปลอดภัยจากเหตุการณ์อันตรายภายนอก เช่น การตั้งให้เป็นอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยเมื่อผู้สูงอายุอยู่ที่พักอาศัยคนเดียว เป็นต้น
       “การใช้งานที่ง่ายและไม่ซับซ้อน” Smart Home คำนึงถึงความเป็นมิตรต่อผู้ใช้งานทุกวัย ทำให้การออกแบบ Application และการใช้งานของอุปกรณ์เป็นแบบที่เข้าใจง่ายที่สุดเพื่อให้ผู้ใช้งานเข้าถึงง่ายที่สุด เพื่อแก้ปัญหากับข้อกังวลที่เกิดขึ้นบ่อยๆ คือ ผู้สูงอายุจะสามารถใช้ Smart Home เองได้หรือไม่
        “ความสะดวกสบายและความปลอดภัยที่ผู้สูงอายุไม่จำเป็นต้องทำเอง” หากผู้สูงอายุไม่สามารถที่จะใช้ Smartphone เองได้ การออกแบบระบบ Smart Home ก็สามารถทำให้ระบบเป็นแบบอัตโนมัติได้ทั้งหมด เช่น การเดินผ่านบริเวณทางเดินแล้วให้ไฟติด ,หากผู้สูงอายุลุกจากเตียงให้ไฟติด ,การปรับอุณหภูมิของห้องนอนให้เหมาะสมในขณะที่ผู้สูงอายุนอนอยู่ ,การปรับแสงสว่างให้เหมาะสมกับผู้สูงอายุโดยอัตโนมัติ และการให้ม่านทำงานอัตโนมัติในเวลาที่กำหนด เป็นต้น
        “ความอุ่นใจของครอบครัวและผู้ดูแล” ในบางครั้งที่สมาชิกในครอบครัวต้องออกไปทำงานนอกบ้านหรือไม่สามารถอยู่ดูแลผู้สูงอายุได้ก็จะมีความกังวลเกิดขึ้น ซึ่งคุณสามารถติดตามสถานะการทำงานของ Smart Home ได้แบบ Real-Time ทำให้ครอบครัวหรือผู้ดูแลผู้สูงอายุ สามารถตรวจดูแลผู้สูงอายุได้ผ่านกล้องที่ติดตั้งไว้ได้อย่างสบายใจ และสามารถทำงานอื่นๆในขณะที่ผู้สูงอายุกำลังพักผ่อน โดยสามารถตั้งให้โทรศัพท์ของคุณแจ้งเตือนเมื่อผู้สูงอายุลุกจากที่นอนแล้ว ผ่านเซ็นเซอร์ต่างๆได้ด้วย

        นี่เป็นการยกตัวอย่างเพียงบางส่วนที่ Smart Home สามารถเข้ามาตอบโจทย์การใช้งานสำหรับผู้สูงอายุ หรือครอบครัวที่มีผู้สูงอายุได้ การทำงานต่างๆ ของ Smart Home สามารถประยุกต์ให้เหมาะสมกับผู้สูงอายุได้อย่างมากมายเพื่อเพิ่มความสะดวกสบาย ความปลอดภัย และลดความกังวลของคนในครอบครัวได้อีกด้วย

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ (Cookies)
เราให้ความสำคัญต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ หากท่านใช้บริการเว็บไซต์นี้โดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ แสดงว่าท่านยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์ และนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเรา