“MOES” แบรนด์ Smart Home มาตรฐานระดับสากลในราคาเริ่มต้นที่ 1,000 บาท

“MOES” ได้พัฒนาระบบและออกแบบสินค้า Smart Home มาอย่างยาวนานมากกว่า 5 ปี จากจุดเริ่มต้นของผู้ที่รักใน Smart Home ที่มองเห็นถึงความต้องการและปัญหาที่แท้จริงจนพัฒนากลายมาเป็นแบรนด์ของตัวเอง และเป็นทางเลือกอีกหนึ่งแบรนด์ที่เราเชื่อว่าจะมาตอบโจทย์ความต้องการของคุณ