เครื่องฆ่าเชื้อโรคในอากาศ UV Care254 Airflow

UV Care254 Airflow เครื่องฆ่าเชื้อโรคในอากาศแบบ Hi Performance จัดการกับเชื้อโรคร้ายในอากาศ ผ่านการทดสอบประสิทธิภาพและความปลอดภัยทั้งในห้องปฏิบัติการและพื้นที่จริงจากหลากหลายสถาบันชั้นนำที่ได้รับความน่าเชื่อถือ และสามารถฆ่าเชื้อโรคได้มากกว่า 90%